E-learning voor veiligheid

Veranderende omstandigheden

e-learning voor veiligheid

Door de veranderde economische omstandigheden worden veel organisaties gedwongen om steeds efficiënter te werken.

 • Ons systeem biedt een sociale leeromgeving waarbij cursisten communiceren met elkaar en met docenten in groepen en via forums.
 • Wij hebben unieke, op de praktijk ingestelde trainingsmodules beschikbaar.
 • In de lessen word veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media zoals foto’s en video.
 • Studenten kunnen altijd hun vorderingen, scores en certificaten inzien en downloaden.
 • Wij bieden de mogelijkheid om per onderwerpgebied de scores te zien zodat daarna bepaald kan worden waaraan extra aandacht gegeven dient te worden.
 • De docenten die het lesmateriaal hebben opgesteld zijn allen zeer ervaren in de praktijk van het vak waarover de lesstof gaat.
 • WebClass4U blijft de content continue updaten, dus als je dezelfde les later nog eens herhaalt zul je nieuwe kennis opdoen, en blijft het ook interessant en plezierig.
 • WebClass4U is er voor U! wij kunnen de lessen voor uw specifieke situatie aanpassen en op maat modules samenstellen die voor uw organisatie van toepassing zijn.

WebClass4U

ontdek hoe u met onze e-learning portal tijd en geld kunt besparen.

Wikipedia:

E-learning (Nederlands: Online Opleiden) wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij je interactief gebruikmaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk.

Een andere definitie van e-learning (in brede zin) is: elke leervorm die gebruikmaakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering.

E-learning begint net zoals de woorden e-mail, e-zine, e-business en e-commerce met een ‘e’. Deze e duidt op een elektronische component: in dit geval duidt de ‘e’ op het gebruik van de elektronische snelweg (internet) en de bijbehorende technologie.

Een éénduidige definitie van e-learning is niet te geven, omdat de opvattingen over e-learning verschillend zijn. Wel wordt e-learning vaak gezien als een goed middel om distance learning (of afstandsonderwijs) mogelijk te maken. Dit komt door de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijkonderwijs mogelijk.

E-learning richt zich op:
 • Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband;
 • Ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen en;
 • Organiseren van leeractiviteiten.

E-learning kan gebruikt worden op scholen, opleidings Centra of Universiteiten en binnen bedrijven, in het laatste geval spreekt men dan vaak van “corporate e-learning”.