Innovades voor de Klant

Branches

Onze klanten zijn vertegenwoordigd zijn in diverse branches. Zorginstellingen, voor ouderenzorg, psychiatrische zorg, verzorging en begeledings van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Onderwijsinstellingen zoals basis scholen en kinderdagverblijven, Horeca bedrijven , winkels en productie bedrijven.

Overeenkomst

Allen hebben ze veiligheid hoog in het vaandel staan. Deze organisaties realiseren zich welke financiële risico’s er zijn bij calamiteiten. Verzekeringsmaatschappijen zullen niet uitkeren bij grote kosten zoals inkomstenderving bij persoonlijk letsel en schade aan gebouwen.

Huidige situatie

Complexe regelgeving
Alle organisaties en gebouwen met een brandmeldinstallatie zijn wettelijk verplicht een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden te hebben. In het Programma van Eisen staat vaak eveneens vastgelegd dat er een brandmeldplattegrond moet zijn. Deze documenten moeten aan de in Nederland en Europa vastgestelde normen voldoen. Voor de meeste organisaties is het te lastig en tijdrovend om dit zelf effectief te maken.  Zeker nu bij veel bedrijven de aandacht steeds meer moet gaan naar hun kerntaken.

Tijdrovend uitzoekwerk
Bij het regelen van de brandveiligheid hebben organisaties met veel verschillende bedrijven te maken. Dit maakt het voor veel klanten lastig om alles correct geregeld te krijgen door de juiste partij.

Risico’s
Door de verandering van normen voor veiligheidssymbolen symbolen en de veranderende rol van de brandweer ontstaan er risico’s voor organisaties en bedrijven.
Deze risico’s kunnen variëren van:
• Het niet verkrijgen of verlengen van vergunningen
• Beperktere uitkeringen van verzekeringen
• Kosten van verplicht inschakelen van een brandwacht op een locatie
• Tot aansprakelijkheid van de locatieverantwoordelijke bij calamiteiten

Fout vluchtplan
Niet correcte ontruimingsplattegronden
Door o.a. miscommunicatie en onvoldoende aandacht worden plattegronden vaak niet correct gemaakt en opgehangen. Veel voorkomende fouten zijn, Verkeerde opgehangen plattegronden. Te veel details, verkeerde en ontbrekende symbolen, verkeerde teksten en kleuren waardoor de herkenbaarheid wegvalt. Naar schatting is ongeveer 80% van de bestaande ontruimingsplattegronden niet correct. Dit kan zelfs gevaarlijk kan zijn als bewoners en bezoekers te laat ontdekken dat een vluchtroute helemaal geen vluchtroute blijkt te zijn.

Verouderde plannen
In de praktijk zien we dat bij veel organisaties het ontruimingsplan verouderd is, geen correcte plattegronden met huisnummers en corresponderende lijst van bewoners bevatten. Tevens blijkt ook vaak overige informatie zoals gegevens van gasafsluiters, elektriciteitsafsluiters in het plan te missen.

Oplossing Innovades

Innovades kan voor u de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie overbruggen.

Goede hulp aan brandweer en hulpdiensten bij calamiteit
Bij het ontruimen van een pand is één van de belangrijkste taken van de (hoofd) BHV het informeren van de brandweer over de situatie. Het overhandigen van een ontruimingsplan kan daarbij een heel goed middel zijn. In het plan zitten correcte plattegronden met huis of kamernummer en een corresponderende lijst van bewoners of personeel. Tevens staat er belangrijke informatie in zoals gegevens over afsluiters van gas en elektra, verzamelplaats en blusmiddelen.

Veiligheid
De meest voorkomende fout bij ontruimingsplattegronden is de incorrecte rotatie van het plattegrond (meer dan 10% van alle ontruimingsplattegronden in Nederland) ons Maps Design Quality Management proces (MDQM) zorgt onder andere dat de designer ook als het ronde of schuin georiënteerde wanden betreft de rotatie daarop foutloos aanpast.

Normen
Per project maken wij op uw de plattegronden volgens de NEN 1414 norm of volgens de nieuwe NEN EN ISO 7010 norm. Ontruimingsplannen worden volgens de NEN 8112 norm verwerkt en is in overleg met de landelijke preventieafdeling van de Brandweer tot stand gekomen.

Ontzorging
Wij vragen van de klant een minimale tijdsinvestering om vervolgens alle documenten volledig op maat met alle (vaak honderden) details op te nemen, op te maken en in het gewenste formaat af te leveren op de locatie. Hierdoor kan de aandacht van het personeel naar kerntaken en kan de BHV organisatie zich richten op praktische oefeningen.
Garantie tot achter de deur…
Wij garanderen dat onze producten correct zijn, voldoen aan de normen, dat plannen worden goedgekeurd door de brandweer en dat eventuele correcties zonder kosten worden gerealiseerd.