Prijscalculator ontruimingsplan

Als uw organisatie in een gebouw is gehuisvest waarin meerdere bedrijven aanwezig zijn is er sprake van een verzamelgebouw.

Het kan zijn dat er geen of minimale brandmeldinstallatie aanwezig is In dat geval zullen de op te nemen gegevens iets minder zijn waardoor het iets goedkoper is om het plan te maken.

Wij nemen de gegevens op voor het maken van de situatietekening en de veiligheidsplattegronden per bouwlaag. Tevens zullen we met de locatiebeheerder, Facilitaire zaken of hoofd BHV de personele en specifieke veiligheidsvoorzieningen van het gebouw doornemen.

Het is mogelijk dat de gegevens door de organisatie zelf worden opgenomen, echter dan dienen wel heel strikte instructies gevolgd te worden. De gene die het gaat uitvoeren dient kennis te hebben van veiligheidsvoorzieningen en brandmeldinstallaties en dient redelijk handig te zijn met computers.