Ontruimingsplan

Ontruimingsplan in MS Word
Innovades kan uw organisatie ontzorgen bij het maken van een goed ontruimingsplan dat u wettelijk verplicht bent om te hebben indien uw organisatie aan bepaalde specificaties voldoet.

Wij maken uw ontruimingsplan volledig op maat, dus niet enkel een basis document met enkele specieke elementen van uw gebouw en organisatie.
Als u hier enkele gegevens invoert kunnen wij u direct een offerte op maat sturen.

Het ontruimingsplan is bestemd voor BHV en brandweer dat gegevens met betrekking tot veiligheid bevat en de taken van ontruiming bij calamiteiten beschrijft.

De plattegronden die onderdeel uitmaken van het ontruimingsplan worden in PDF formaat beschikbaar gesteld. De door ons opgemaakte ontruimingsplannen voldoen aan de wettelijke NEN 8112 norm en eisen van de brandweer.
Het ongeveer 20 pagina’s tellend document bevat o.a. een alarmeringsstroomschema, foto’s van de verzamelplaats en de locatie. Tevens is er een situatietekening en een veiligheidsplattegrond van de begane grond opgenomen. Voor het personeel wordt er ook een verkorte versie met plattegronden bijgevoegd. Bij een gebouw met meerdere verdiepingen zijn per verdieping een volgend veiligheidsplattegrond nodig

Ingebonden ontruimingsplanDe ingebonden versie van het ontruimingsplan wordt geleverd in een ringband. De plattegronden worden in kleur op speciaal papier van A3 formaat, gevouwen naar A4 geproduceerd.

Ook voor een verzamelgebouw kunnen wij voor iedere organisatie een ontruimingsplan opstellen. Daarmee rekening houdend met de verschillen en overeenkomsten tussen de organisaties in het gebouw.

het Netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking met het Netwerk Preventie (LNB) hebben diverse publicaties gemaakt rondom brandveiligheid. Het door deze organisatie opgestelde document dat het ontruimingsplan beschrijft, is hier te downloaden.

Bereken hieronder direct de prijs voor het laten maken van uw ontruimingsplan.

 

Als uw organisatie in een gebouw is gehuisvest waarin meerdere bedrijven aanwezig zijn is er sprake van een verzamelgebouw.

Het kan zijn dat er geen of minimale brandmeldinstallatie aanwezig is In dat geval zullen de op te nemen gegevens iets minder zijn waardoor het iets goedkoper is om het plan te maken.

Wij nemen de gegevens op voor het maken van de situatietekening en de veiligheidsplattegronden per bouwlaag. Tevens zullen we met de locatiebeheerder, Facilitaire zaken of hoofd BHV de personele en specifieke veiligheidsvoorzieningen van het gebouw doornemen.

Het is mogelijk dat de gegevens door de organisatie zelf worden opgenomen, echter dan dienen wel heel strikte instructies gevolgd te worden. De gene die het gaat uitvoeren dient kennis te hebben van veiligheidsvoorzieningen en brandmeldinstallaties en dient redelijk handig te zijn met computers.