Situatietekening

Een situatietekening is een tekening van het gehele gebouw inclusief de omliggende straten, waarop de brandweeringang(en) en de verzamelplaats van de bewoners of medewerkers van een gebouw staat aangegeven. Situatietekeningen worden gemaakt op schaal en zijn altijd Noord – Zuid georienteerd, zodat de locatie snel herkenbaar is. De tekening dient als basis voor het ontwikkelen van een effectief ontruimingsplan. Deze tekeningen worden dan ook gebruikt door de BHV organisatie en de Brandweer.

Situatietekening in ontruimingsplan

De tekeningen die Innovades maakt zijn volgens de normen die in Nederland gelden voor ontruimingsplannen (NEN 8112) Tevens is de opzet van de tekeningen afgestemd met preventie specialisten van de brandweer. Wij kunnen de situatie tekening in verschillende formaten leveren, op papier of digitaal.